RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 01.02.2010 - 07.01.2010 r.