RYNEK PASZ - notowania za okres: październik 2015 - listopad 2015 r.