RYNEK PASZ - notowania za okres: październik 2014 - listopad 2014 r.