RYNEK PASZ - notowania za okres: październik 2013 - listopad 2013 r.