RYNEK PASZ - notowania za okres: październik 2012 - listopad 2012 r.