RYNEK PASZ - notowania za okres: październik 2011 - listopad 2011 r.