RYNEK PASZ - notowania za okres: kwiecień 2014 - maj 2014 r.