RYNEK PASZ - notowania za okres: kwiecień 2013 - maj 2013 r.