RYNEK PASZ - notowania za okres: kwiecień 2011 - maj 2011 r.