RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 31.01.2011 - 06.02.2011 r.