RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 30.10.2017 - 05.11.2017 r.