RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 30.08.2010 - 05.09.2010 r.