RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 29.11.2010 - 05.12.2010 r.