RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 29.02.2016 - 06.03.2016 r.