RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 28.02.2011 - 06.03.2011 r.