RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 27.09.2010 - 03.10.2010 r.