RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 27.03.2017 - 02.04.2017 r.