RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 27.02.2017 - 05.03.2017 r.