RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 26.07.2010 - 01.08.2010 r.