RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 25.04.2016 - 01.05.2016 r.