RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 23.11.2015 - 29.11.2015 r.