RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 23.10.2017 - 29.10.2017 r.