RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 23.08.2010 - 29.08.2010 r.