RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 22.03.2010 - 28.03.2010 r.