RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 22.01.2018 - 28.01.2018 r.