RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 21.02.2011 - 27.02.2011 r.