RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 20.12.2010 - 26.12.2010 r.