RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 20.09.2010 - 26.09.2010 r.