RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 20.03.2017 - 26.03.2017 r.