RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 19.10.2015 - 25.10.2015 r.