RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 18.10.2010 - 24.10.2010 r.