RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 18.01.2010 - 24.01.2010 r.