RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 17.04.2017 - 23.04.2017 r.