RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 17.01.2011 - 23.01.2011 r.