RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 16.11.2015 - 22.11.2015 r.