RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 16.10.2017 - 22.10.2017 r.