RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 16.08.2010 - 22.08.2010 r.