RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 16.05.2016 - 22.05.2016 r.