RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 15.02.2016 - 21.02.2016 r.