RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 15.02.2010 - 21.02.2010 r.