RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 14.02.2011 - 20.02.2011 r.