RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 13.12.2010 - 19.12.2010 r.