RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 13.11.2017 - 19.11.2017 r.