RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 13.09.2010 - 19.09.2010 r.