RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 11.01.2010 - 17.01.2010 r.