RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 10.04.2017 - 16.04.2017 r.