RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 09.08.2010 - 15.08.2010 r.