RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 08.03.2010 - 14.03.2010 r.