RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 08.02.2016 - 14.02.2016 r.