RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 07.12.2015 - 13.12.2015 r.